Ребенко Галина Іванівна, заступник декана з навчальної роботи

Доцент кафедри епізоотології та паразитології
Кандидат ветеринарних наук, доцент
e-mail: rebenko.halina@gmail.com
Researcher ID U-9876-2018
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1884-4901
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=PJ9lTJ8AAAAJ&hl=uk
CV_Rebenko
Народилася 28 вересня 1970 року в м. Саратов в сім’ї військовослужбовця. В 1987 році закінчила школу №2 м. Суми.
Вищу освіту одержала на ветеринарному факультеті Сумського філіалу ХСГІ (Сумський СГІ), 1992 рік, диплом з відзнакою.
З 1992 по 1994 рік працювала викладачем ветеринарних дисциплін в Путивльському сільськогосподарському технікумі.
З 1994 року по 1998 рік навчалася в аспірантурі Сумського НАУ. У 1999 році захистила дисертацію за темою: “Бордетельозна інфекція свиней: епізоотологія, діагностика та заходи боротьби” на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія (диплом ДК №004573).
Вчене звання доцента кафедри епізоотології та ОЕВС присвоєно у 2003 році (атестат 02ДЦ № 000304).
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 27 років: Путивльський СГТ, Сумський НАУ
Навчальна робота: Викладає навчальні курси: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» «Інфекційні хвороби продуктивних тварин» «Інфекційні хвороби свиней», а також «Special Epizootology» та «Epizootology and Infectious Animal Diseases» для іноземних студентів і магістрантів.
Підвищення кваліфікації: 2016 рік докторантура Сумського НАУ за спеціальністю 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія (21 – ветеринарна медицина).
Є членом Української Асоціації епізоотологів, діючим членом міжнародної організації EpiCore по нагляду за спалахами хвороб. З липня 2016 року виконує обов’язки Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 55.859.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата ветеринарних наук.
Держбюджетна, госпдоговірна та грантова тематика:
2014-2019 роки – за темою: «Оптимізація комплексу протиепізоотичних заходів в господарствах Північно-Східного регіону України». Номер державної реєстрації теми: 0114U001561
2017-2018 роки – Проект технічної допомоги «Підвищення обізнаності про Африканську чуму свиней в Україні: ІІ етап» в рамках співпраці між Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) та Сумським національним аграрним університетом за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Інша інформація: навички організації та проведення конференцій, концертів художньої самодіяльності.