Стоцький Олександр Григорович, заступник декана з навчальної роботи

Стоцький Олександр Григорович
Доцент кафедри акушерства та хірургії
Кандидат ветеринарних наук, доцент
e-mail: sog61@ukr.net
Researcher ID U-9907-2018
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5247-5268
Google scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=8bpnE-IAAAAJ
CV-Stotsky
Народився 8 вересня 1961 року в с. Мукіївка Білопільського району Сумської області. В 1978 році закінчив 10 класів при Верхосульській середній школі і вступив до Маловисторопського радгоспу-технікуму ім. П.С.Рибалко, який закінчив у 1983 році і отримав спеціальність фельдшер ветеринарної медицини. З 1983 по 1985 рік працював ветфельдшером колгоспу «Перемога» Білопільського району.
З 1985 по 1990 рік навчався у Сумському сільськогосподарському інституті на факультеті ветеринарної медицини, який закінчив з відзнакою. З 1990 року по квітень 1994 року працював головним ветеринарним лікарем радгоспу ім. Горького Сумського району.
З квітня 1994 року асистент, з 1995 року – старший викладач, з 2000 і до теперішнього часу доцент, ведучий курсу «Загальна та спеціальна хірургія». Закінчив аспірантуру при Білоцерківському державному аграрному університеті за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.02 при Білоцерківському ДАУ на тему: «Зміни вмісту загального білка, ліпідів і протеїназно-інгібіторного потенціалу синовіальної рідини та плазми крові при асептичних артритах у коней».
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 25 років: Сумський НАУ
Навчальна робота: Викладає навчальні курси: «Ветеринарна травматологія і ортопедія», «Ветеринарна анестезіологія та реаніматологія».
Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації, СС 00493706/004870-17 від 17.11.2017 року
Держбюджетна, госпдоговірна та грантова тематика:
“Система комплексних заходів по профілактиці і ліквідації неплідності та яловості корів і свиней та безпліддя дрібних тварин” (номер державної реєстрації U0114001902 (0116U004301)),
“Вивчення клітинних, біохімічних і молекулярно-генетичних механізмів розвитку інфекційних захворювань, метаболічних порушень та імунокомпенсаторних процесів протидії біотичних і абіотичних факторів за акушерсько-гінекологічної, андрологічної та хірургічної патології в тварин”, номер державної реєстрації 0116U005121.
Інша інформація: заступник декана з навчальної роботи.