Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 1. «Ветеринарна вірусологія»
 2. «Патологічна анатомія»
 3. «Розтин і патологоанатомічна діагностика хвороб тварин»
 4. «Основи судової ветеринарії»
 5. «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія та судово-ветеринарна медицина»
 6. «Цитологія, гістологія з основами ембріології»
 7. «Хвороби дрібних тварин»
 8. «Методологія наукових досліджень»
 9. «Хвороби птахів»

Спецкурси:

 1. «Основи музейної справи та гістологічної техніки» (для студентів 1 к.)
 2. «Технологічна гістологія» (для студентів 2 к.)
 3. «Основи цитоморфологічного аналізу» (для студентів 1 к.)

Патологічна анатомія вивчає морфологічні зміни в органах і тканинах тварин при різних хворобах. Наука є складовою частиною науки патології, яка об’єднує увесь комплекс, що стосується хворого організму як цілостної біологічної системи.

Вивчаючи динаміку морфологічних змін (морфогенез) при різних хворобах, порівнюючи ці зміни з функціональними (і клінічними) проявами хвороби, патанатомія дає можливість розкрити механізм розвитку хвороби, її патогенезу.

Практичний курс патологічної анатомії відіграє важливу роль у формуванні студентів як майбутніх лікарів ветеринарної медицини – набуття патологоанатомічних навичок, допомогає правильно підходити до визначення патологічних процесів в органах.

Розтин та патологоанатомічна діагностика хвороб тварин – це метод всебічного дослідження загиблої тварини з метою уточнення правильності прижиттєвого діагнозу, встановлення морфологічних змін в органах і причини його смерті.

Основи судової ветеринарії – комплексна наука, метою якої є використання ветеринарних знань для вирішення соціальних питань, що виникають в правовій, слідчій і судовій юридичній практиці.

Цитологія, гістологія з основами ембріології. Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок роботи з мікроскопом для з’ясування нормальної будови клітин, тканин та органів сільськогосподарських тварин для наступного успішного засвоєння інших курсів клінічних дисциплін: фізіології с/г тварин, клінічної діагностики, патологічної анатомії і ін.

Вірна уява про структурно-функціональну організацію клітин і тканин тварин, участь їх у важливих механізмах біологічних процесів створює основи для розуміння патогенезу захворювання, чим забезпечує необхідний базис для успішного засвоєння клінічних предметів і виконує роль інтегративних наук , що здійснюють зв’язок між загально-біологічними і клінічними дисциплінами, формуючи мислення і практичну підготовку лікаря ветеринарної медицини.

Ветеринарна вірусологія – дає основи загальної та спеціальної ветеринарної вірусології: дані про природу, морфологію та хімічний склад вірусів, патогенез вірусних інфекцій, особливості противірусного імунітету, специфічну профілактику вірусних інфекцій.

При викладанні дисципліни велика увага приділяється лабораторній діагностиці вірусних хвороб тварин. Вивчаються сучасні методи індикації та культивування вірусів, методики серологічних реакцій для ідентифікації вірусів і специфічних антитіл.

Хвороби дрібних тварин. Дисципліна дає знання з анатомії, фізіології, етології, розведення, утримання дрібних тварин, хутрових та екзотичних звірів і птахів, риб, а також з діагностики, терапії і профілактики їх хвороб.

Хвороби птахів: дисципліна, що дає знання з хвороб птиці вірусної, бактеріальної, паразитарної і незаразної етіології, діагностики, лікування та їх профілактики.

Методологія наукових досліджень – дисципліна, на якій студенти вивчають підходи і методики, що використовуються при проведенні наукових досліджень в галузі ветеринарної медицини.

muzey_pat_1

muzey_pat_2

Патологоанатомічний музей кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професор Панікара І.І.

lab-prakt_zanyattya

Лабораторно-практичне заняття з дисципліни «Цитологія, гістологія з основами ембріології»

Основні навчально-методичні видання кафедри

book_1 book_2 book_3

book_4 book_5 book_6

book_7 book_8 book_9

book_10 book_11 book_12

book_13