Програми навчальних дисциплін (Силлабуси)

НП_Iнвазiйнi_хвороби_продуктивних_тварин

НП_Акушерство_та_гiнекологiя

НП_Анатомія

НП_Англійська_мова

НП_Бiохiмiя_тварин_з_основами_фiзколоiдноi_хiмii

НП_БЖД

НП_Біонеорганічна_хімія

НП_Біотехнологія_вет_імунних_препаратів

НП_Вет._вiрусологiя

НП_Вет_мікробіологія_та_імунологія

НП_Вет_радіобіологічно_гігієнічна_експертиза

НП_Ветеринарна_клiнiчна_бiохiмiя

НП_ветеринарна_санітарія _та_гігієна

НП_Ветеринарна_токсикологія

НП_Ветеринарна фармакологія

НП_Внутрішні_хвороби_тварин

НП_ ВСЕ

НП_ВСЕ якості і безпеки продуктів тваринництва

НП_Генетика

НП_Епiзоотологiя_та_IХ

НП_Загальна_та_спец._хірургії

НП_Зоологiя

НП_Клин_фармакологія

НП_Клін_діагностика_хвороб_тварин

НП_Латинська_мова

НП_ОББЕ

НП_Оперативна_хірургія

НП_Органiчна_хiмiя

НП_Організація_і_економіка_ве_справи

НП_Основи ветсанвірусології

НП_Паразитологія_та_інвазійні_хвороби

НП_Професійна_етика

НП_Розтин_та_па_діагностика

НП_Сучасні технології в кормовиробництві

НП_Українська_мова_(за_проф._спрямув)

НП_Філософія

НП_Хвороби_дрiбних_тварин

НП_Хвороби_птахiв

НП_Цитологiя,_гiстологiя,_ембрiологiя_типова_програма

НП_ЯБПТ

НП_Інфекційні_хвороби_продуктивних_тварин

НП_Інформатика_у_ветеринарній_мед.

НП_Історія_України

ПН_ДВХТ

ПН_Пат._фізіологія

НП_Патологiчна_анатомiя

НП_Фiзiологiя_тварин

НП_Хвороби_репродуктивних_органiв

НП_Хірургічні хвороби продуктивних тв

НП_Диференц_дiагностика_хв._тв

НП_Основи_розведення

ПНП_Основи_розв._i_год._тварин