Мусієнко Юрій Володимирович, заступник декана з організаційної та виховної роботи

Доцент кафедри акушерства та хірургії
Кандидат ветеринарних наук, доцент
e-mail: yurii.musiienko@snau.edu.ua, musik_ne@ukr.net, musikyura@gmail.com

Researcher ID U-8956-2018 https://publons.com/researcher/1617604/yurii-musiienko/

Scopus Author ID: 57220934084

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9735-4758
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=2UOggTMAAAAJ&hl=ru

CV-Europass-Musiienko-EN

Народився 14 серпня 1981 року в м. Євпаторія республіки Крим. Після закінчення з золотою медаллю навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, військово-юридичний ліцей №1) у 1998 році вступив до Сумського державного аграрного університету на факультет “Ветеринарна медицина”, який у 2003 році закінчив з відзнакою та отримав кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. З червня по листопад 2003 року працює головним лікарем с. Тучне Білопільського району.
У листопаді 2003 року вступає до очної аспірантури Сумського національного аграрного університету за спеціальністю: 16.00.07 – ветеринарне акушерство, науковий керівник – д.вет.н., професор Харенко М.І., яку закінчив у листопаді 2006 року. 16 березня 2007 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д. 26.004.13 при Національному аграрному університеті на тему: “Діагностика, прогнозування та профілактика патологічних родів у свиноматок”.
З квітня 2005 по серпень 2006 працює на посаді асистента кафедри терапії, фармакології та клінічної діагностики, з вересня 2006 року по серпень 2007 року – на посаді асистента кафедри акушерства та з вересня 2007 року доцент цієї ж кафедри. 23 грудня 2008 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри акушерства (атестат 12ДЦ № 021478).
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 15 років: Сумський НАУ
Навчальна робота: Викладає навчальні курси: «Акушерство та гінекологія», «Акушерство, гінекологія, біотехнологія», а також «Obstetrics and gynecology» для іноземних студентів і магістрантів.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації, СС 00493706/003473- 17 від 12.06.2017 року

Держбюджетна, госпдоговірна та грантова тематика:
2017-2018 роки – Проект технічної допомоги «Підвищення обізнаності про Африканську чуму свиней в Україні: ІІ етап» в рамках співпраці між Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) та Сумським національним аграрним університетом за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Тема УКРНТІ 0121U107733 Вивчення патогенетичних механізмів розвитку запальної реакції, метаболічних та імунологічних процесів протидії біотичних та абіотичних факторів за акушерсько-гінекологічної та хірургічної патології в тварин

Інша інформація: заступник декана з організаційної та виховної роботи з 2015 року по теперішній час.