Мусієнко Юрій Володимирович, заступник декана з організаційної та виховної роботи

Доцент кафедри акушерства та хірургії

Науковий ступінь: Кандидат ветеринарних наук, доцент

E-mail: musik_ne@ukr.net

ResearchID: U-8956-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9735-4758

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2UOggTMAAAAJ&hl=ru

Основні навчальні дисципліни: «Акушерство та гінекологія», «Акушерство, гінекологія, біотехнологія», «Obstetrics and gynecology»

Напрям наукових досліджень: «Роль біотичних речовин в ґенезі розладів відтворної здатності у свиноматок»

Грантова та держбюджетна тематика:

“Система комплексних заходів по профілактиці і ліквідації неплідності та яловості корів і свиней та безпліддя дрібних тварин” (номер державної реєстрації U0114001902 (0116U004301)),

“Вивчення клітинних, біохімічних і молекулярно-генетичних механізмів розвитку інфекційних захворювань, метаболічних порушень та імунокомпенсаторних процесів протидії біотичних і абіотичних факторів за акушерсько-гінекологічної, андрологічної та хірургічної патології в тварин”, номер державної реєстрації 0116U005121.

Підвищення кваліфікації:

Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації, СС 00493706/003473- 17 від 12.06.2017 року

Додаткова інформація:

заступник декана з організаційної та виховної роботи з 2015 року по теперішній час