Вибіркові дисципліни

ПОРЯДОК

проведення та оформлення запису студентів на вивчення дисциплін вільного вибору на факультеті ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та згідно Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів, затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (http://surl.li/khcg) на факультеті встановлюється наступний алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Починаючи з другого курсу серед дисциплін, обов’язкових для вивчення на освітній програмі, студенти мають дисципліни вільного вибору (по дві на семестр). Тобто з запропонованого переліку дисциплін першокурснику можна обрати для вивчення в наступному навчальному році 4 дисципліни: на 3-й та на 4-й семестри, другокурснику – на 5-й та 6-й і т.д.. Одна з вибіркових дисциплін 3-го семестру буде гуманітарна (групи комплектуються з бажаючих із різних факультетів і спеціальностей), а друга – фахова (зі студентів своєї спеціальності). В 4-му, а потім 5-му та 6-му семестрах одна з дисциплін буде загальноуніверситетська (спрямована на розвиток загальних компетентностей студентів), а друга – фахова. Студенти старших курсів поглиблюватимуть знання в цікавому для них напрямку, обираючи по дві фахові дисципліни (одна з яких – практична).

Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибір дисциплін на наступний навчальний рік здійснюється у період з 1 лютого по 1 березня після презентації цих дисциплін викладачами або ознайомлення з анотаціями, наведеними в переліку дисциплін нижче.

Запис на загальноуніверситетські вибіркові дисципліни  здійснюється в Moodle на сторінці вибору дисциплін, до якої Ви підключені. На фахові дисципліни – шляхом та заповнення відповідної електронної заяви в Google-формі, яка містить інформацію про студента та результат вибору навчальних дисциплін, і розміщена на цій сторінці.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Кількість студентів в групі для вивчення фахової вибіркової дисципліни – 15-17 осіб. Якщо навчальна група виявляється зовсім малокомплектною, то вона розформовується, а ці студенти приєднуються до інших груп.

Бажаємо вдалого вибору дисциплін, які дозволять поглибити знання, набути корисних навичок та розширити світогляд!