Вибіркові дисципліни

ПОРЯДОК

проведення та оформлення запису студентів на вивчення дисциплін вільного вибору на факультеті ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та згідно Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів, затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (http://surl.li/khcg) на факультеті встановлюється наступний алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Починаючи з другого курсу серед дисциплін, обов’язкових для вивчення на освітній програмі, студенти мають дисципліни вільного вибору (по дві на семестр). Тобто з запропонованого переліку дисциплін першокурснику можна обрати для вивчення в наступному навчальному році 4 дисципліни: на 3-й та на 4-й семестри, другокурснику – на 5-й та 6-й і т.д.. Одна з вибіркових дисциплін 3-го семестру буде гуманітарна (групи комплектуються з бажаючих із різних факультетів і спеціальностей), а друга – фахова (зі студентів своєї спеціальності). В 4-му, а потім 5-му та 6-му семестрах одна з дисциплін буде загальноуніверситетська (спрямована на розвиток загальних компетентностей студентів), а друга – фахова. Студенти старших курсів поглиблюватимуть знання в цікавому для них напрямку, обираючи по дві фахові дисципліни (одна з яких – практична).

Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибір дисциплін на наступний навчальний рік здійснюється у період з 1 лютого по 1 березня після презентації цих дисциплін викладачами або ознайомлення з анотаціями, наведеними в переліку дисциплін нижче.

Запис на загальноуніверситетські вибіркові дисципліни  здійснюється в Moodle на сторінці вибору дисциплін, до якої Ви підключені. На фахові дисципліни – шляхом та заповнення відповідної електронної заяви в Google-формі, яка містить інформацію про студента та результат вибору навчальних дисциплін, і розміщена на цій сторінці.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Кількість студентів в групі для вивчення фахової вибіркової дисципліни – 15-17 осіб. Якщо навчальна група виявляється зовсім малокомплектною, то вона розформовується, а ці студенти приєднуються до інших груп.

Бажаємо вдалого вибору дисциплін, які дозволять поглибити знання, набути корисних навичок та розширити світогляд!

 

2023 рік набору (6 років навчання)

 Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 1 курсу для вивчення на 2 курсі

обирає по одній дисципліні на 3 та 4 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

3 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни 1 (ФВД 1)

Ветеринарна термінологія в практичній діяльності

Анотація

Дієтологія

Анотація

Зоологія з основами ветеринарної арахноентомології

Анотація

Лікарські рослини

Анотація

Професійна етика

Анотація

Фізіологічні основи харчування дрібних тварин

Анотація

4 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни 2 (ФВД 2)

Захист здоров’я тварин

Анотація

Морфологія та фізіологія птахів

Анотація

Неонатологія

Анотація

Основи нутріціології

Анотація

Сучасні технології штучного осіменіння тварин

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2023 року набору 

https://forms.gle/WU2tDTbteAHzarZL7

 

2022 рік набору (6 років навчання)

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 2 курсу для вивчення на 3 курсі

обирає по одній дисципліні на 5 та 6 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

5 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 3

Алергологія і імунопатологія

Анотація

Біотехнологія ветеринарних імунобіологічних препаратів

Анотація

Ветеринарна зоопсихологія

Анотація

Іхтіопатологія

Анотація

Кардіологія та пульмонологія

Анотація

Лабораторні  тварини (технологія утримання та лабораторна діагностика)

Анотація

Патологія ембріонів сільськогосподарської птиці

Анотація

Фізіотерапія та фізіопрофілактика

Анотація

6 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 4

Ветеринарна ендокринологія

Анотація

Ветеринарна епідеміологія

Анотація

Дерматологія

Анотація

Захист здоров’я тварин

Анотація

Неврологія

Анотація

Основи біоритмології

Анотація

Хвороби дрібних домашніх тварин

Анотація

Хвороби репродуктивних органів тварин

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2022 року набору

https://forms.gle/49zkndRW2epdFviU9  

 

2021 рік набору (6 років навчання)

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 3 курсу для вивчення на 4 курсі

обирає по одній дисципліні на 7 та 8 семестри. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

7 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни (ФВД 6)

Ветеринарна онкологія

Анотація

Гастроентерологія

Анотація

Інвазійні хвороби коней

Анотація

Лабораторні дослідження харчових продуктів

Анотація

Терапевтична техніка та клінічні дослідження у дрібних тварин

Анотація

Хвороби акваріумних риб та аквакультури

Анотація

8 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни  (ФВД 8)

Державний контроль харчових продуктів 

Анотація

Інвазійні хвороби продуктивних тварин

Анотація

Клінічна фармакологія

Анотація

Менеджмент біологічних відходів

Анотація

Хірургічні хвороби коней

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2021 року набору  

https://forms.gle/5kmx8VTkmTUEJ8a88

 

2020 рік набору (6 років навчання)

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 4 курсу для вивчення на 5 курсі

обирає по одній дисципліні на 9 та 10 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

9 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 8

Ветеринарна криміналістика

Анотація

Державна ветеринарна-санітарна експертиза

Анотація

Інфекцій хвороби птиці

Анотація

Іхтіопатологія

Анотація

Хвороби медоносних бджіл

Анотація

Хвороби молюсків

Анотація

Хвороби хутрових звірів

Анотація

10 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 10

Ветеринарне-санітарне інспектування і гігієна об’єктів мисливського промислу

Анотація

Ветеринарні технології у бджільництві

Анотація

Зоонози

Анотація

Менеджмент здоров’я стада

Анотація

Міжнародні нормативи утримання та експлуатації тварин

Анотація

Транскордонні та емерджентні хвороби

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2020 року набору

https://forms.gle/udbHmDv3jDLb5HKs6

 

Group 2301-1 ма-6

From the proposed list of selective educational components of professional training program, each first-year student chooses one discipline for the 3rd and one for the 4th semesters to study in the 2nd year.

Name of the selective educational component

 

3rd semester

List of options for Professional elective discipline 1

Latin terminology in veterinary practice

Abstract

Professional ethics

Abstract

4th semester

List of options for Professional elective discipline 2

International standards for the keeping and exploitation of animals

Abstract

Veterinary Epidemiology

Abstract

Enrollment in the study of selective disciplines for students entered in 2023 year  

https://forms.gle/dSjADbvuq8YZMa828

 

Group 2101 ма-6

From the proposed list of selective educational components of professional training program, each student chooses one discipline for the 7th and one for the 8th semesters to study in the 4th year.

Name of the selective educational component

 

7th semester

List of options for Professional elective discipline 3

Modern technologies of artificial insemination of animals

Abstract

Ichthyopathology

Abstract

8th semester

List of options for Professional elective discipline 4

 

Veterinary oncology

Abstract

Forensic  veterinary examination

Abstract

Enrollment in the study of selective disciplines for students entered in 2021 yearhttps://forms.gle/wyZKM4SGcXReYwRdA

 

Group 2001 ма-6

From the proposed list of selective educational components of professional training program, each student chooses one discipline for the 9th and one for the 10th semesters to study in the 5th year.

Name of the selective educational component

 

9th semester

List of options for Professional elective discipline 3

Veterinary oncology

Abstract

Swine infectious diseases

Abstract

10th semester

List of options for Professional elective discipline 4

 

Physiological aspects of nutrition of small animals

Abstract

State Veterinary Sanitary Examination

Abstract

Enrollment in the study of selective disciplines for students entered in 2020 year

https://forms.gle/h9qLmQvpDWoC35Vc7

 

2023 рік набору (5 років навчання)

 Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 1 курсу для вивчення на 2 курсі обирає по одній дисципліні на 3 та 4 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

3 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни 1 (ФВД 1)

Захист здоров’я тварин

Анотація

Морфологія та фізіологія птахів

Анотація

Неонатологія

Анотація

Основи нутріціології

Анотація

Сучасні технології штучного осіменіння тварин

Анотація

4 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни 2 (ФВД 2)

Ветеринарна термінологія в практичній діяльності

Анотація

Дієтологія

Анотація

Зоологія з основами ветеринарної арахноентомології

Анотація

Лікарські рослини

Анотація

Професійна етика

Анотація

  Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2023 року набору 

https://forms.gle/4cFySrWDHZeuENkk9

 

2022 рік набору (5 років навчання)

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 2 курсу для вивчення на 3 курсі обирає по одній дисципліні на 5 та 6 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

5 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 3

Ветеринарна ендокринологія

Анотація

Ветеринарна епідеміологія

Анотація

Дерматологія

Анотація

Основи біоритмології

Анотація

Хвороби дрібних домашніх тварин

Анотація

Хвороби репродуктивних органів тварин

Анотація

6 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 4

Біотехнологія ветеринарних імунобіологічних препаратів

Анотація

Ветеринарна зоопсихологія

Анотація

Іхтіопатологія

Анотація

Кардіологія та пульмонологія

Анотація

Лабораторні  тварини (технологія утримання та лабораторна діагностика)

Анотація

Патологія ембріонів сільськогосподарської птиці

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2022 року набору  

https://forms.gle/DzXjoVEEZ8SWYBwV8

 

2021 рік набору (5 років навчання)

 Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 3 курсу для вивчення на 4 курсі обирає по одній дисципліні на 7 та 8 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

7 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 6

Ветеринарна радіобіологічно-гігієнічна експертиза

Анотація

Державний контроль харчових продуктів 

Анотація

Інвазійні хвороби продуктивних тварин

Анотація

Клінічна фармакологія

Анотація

Патологоанатомічна діагностика заразних хвороб птиці

Анотація

Хірургічні хвороби коней

Анотація

   

8 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 8

Алергологія і імунопатологія

Анотація

Ветеринарна онкологія

Анотація

Ветеринарно-санітарне інспектування продуктів кролівництва і хутрового звірівництва

Анотація

Гастроентерологія

Анотація

Інвазійні хвороби коней

Анотація

Лабораторні дослідження харчових продуктів

Анотація

Терапевтична техніка та клінічні дослідження у дрібних тварин

Анотація

Хвороби акваріумних риб та аквакультури

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2021 року набору  

https://forms.gle/FgLcyp8mqiyrmQkb9 

 

2020 рік набору (5 років навчання)

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 4 курсу для вивчення на 5 курсі обирає одну дисципліну на 10 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

10 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 8

Ветеринарна криміналістика

Анотація

Ветеринарні технології у бджільництві

Анотація

Державна ветеринарна-санітарна експертиза

Анотація

Інфекцій хвороби птиці

Анотація

Іхтіопатологія

Анотація

Менеджмент здоров’я стада

Анотація

Хвороби молюсків

Анотація

Хвороби хутрових звірів

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2020 року набору  

https://forms.gle/ntxQ7QksKTcPLasp9

 

2023 рік набору (Термін навчання 1 рік 4 міс.)

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки студент 1 курсу магістратури 1,4  для вивчення на 2 курсі обирає одну дисципліну на 3 семестр. 

Назва вибіркової освітньої компоненти

 

3 семестр

Перелік варіантів для Фахової вибіркової дисципліни ФВД 8

Ветеринарна криміналістика

Анотація

Ветеринарна онкологія

Анотація

Зоонози

Анотація

Міжнародні нормативи утримання та експлуатації тварин

Анотація

Пренатальна патологія

Анотація

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Анотація

 Запис на вивчення вибіркових дисциплін для студентів 2023 року набору 1,4 

https://forms.gle/LVNzmyRTnwuEXPXEA