Свою історію факультет починає з 1985 р., коли на базі зооінженерного факультету почалося формування відповідних кафедр. Розбудовувати цю справу почав к.в.н., доцент, а згодом і перший декан факультету М.М. Калашник. Перші дві утворені кафедри очолили д.в.н., професори А.Б. Байдевлятов (кафедра основ ветеринарії і зоогігієни) та І.І. Панікар (кафедра анатомії і фізіології).
Відкриття факультету було пов’язане з необхідністю забезпечення північно-східних областей України фахівцями ветеринарної медицини. Тоді на перший курс було прийнято 75 студентів, нині на факультеті навчається більш ніж 700 студентів, щорічно набирається 175 студентів, з них 125 – на державну форму навчання, 50 – на комерційну.
1988 р. був роком становлення факультету вже в рамках ССГІ, де існували такі кафедри: кафедра вірусології, мікробіології і хвороб птиці (завідувач професор Панікар І.І.); кафедра фармакології, кліндіагностики і внутрішніх незаразних хвороб (завідувач професор Байдевлятов А.Б.); кафедра акушерства і хірургії (завідувач професор Осетров В.А.); кафедра епізоотології та організації і економіки ветеринарної справи (завідувач Міланко О.Я.); кафедра паразитології і ветсанекспертизи (завідувач професор Романенко П.Т.). Згодом була сформована кафедра анатомії, нормальної і патологічної фізіології (завідувач професор Ярошенко В.І.).
Деканами факультету в різні роки працювали: доцент Кіндя В.І., доцент Калашник М.М., професор Панікар І.І., доцент Коваленко О.І.
З 2005 р. факультет очолює к.в.н., доцент Нечипоренко Олександр Леонідович.
Навчальна та наукова робота на факультеті сьогодні зосереджена на кафедрах акушерства; хірургії; терапії, фармакології та клінічної діагностики; вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професора Панікара І.І.; анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин; епізоотології та організації ветеринарної справи; паразитології та токсикології; ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та якості і безпеки продуктів тваринництва; хімії; фізичного виховання та клініці ветеринарної медицини.
Завдяки тісній співпраці професорсько-викладацького складу з обласним управлінням ветеринарної медицини, яке очолює О.А. Власенко, викладачі мають можливість проводити практичні заняття на базі кращих сільськогосподарських підприємств Сумської області, у лабораторіях ветеринарної медицини, лабораторіях ветеринарно-санітар¬ної експертизи на ринках, а також на переробних підприємствах, що забезпечує повне опанування навчальних програм і набуття студентами відповідних практичних навичок.
На факультеті існують 3 спеціалізовані науково-дослідні лабораторії: бджільництва, птахівництва і таксидермії.
Факультет ветеринарної медицини має окремий навчальний корпус загальною площею близько 5000 кв.м. У двоповерховому приміщенні розташовані усі 8 кафедр. В корпусі розміщені 4 лекційні аудиторії на 150 місць кожна, 5 манежів для маніпуляцій з тваринами, 20 спеціалізованих кабінетів, операційні, вірусологічна, мікробіологічні та інші; 2 комп’ютерних класи, проведений Інтернет, а решта площі розподілена відповідно до потреб кожної кафедри. За роки розбудови факультету кафедри були облаштовані сучасним обладнанням, що допомагає якісно навчати майбутніх фахівців ветеринарної медицини. Оволодіти практичними навичками роботи студенти факультету можуть на базі кінноспортивної школи СНАУ та університетського віварію, де утримується 10 голів великої рогатої худоби, 50 свиней, 20 коней, 10 овець, 100 голів птиці та ін., у трьох приватних ветеринарних клініках, а також у двох державних клініках м. Суми, з якими укладено відповідні угоди про співпрацю. На факультеті працює 14 студентських наукових гуртків, де проводять роботу близько 220 студентів. Тематика гуртків пов’язана з науковим напрямом роботи кафедри.
Серед викладачів, які забезпечують навчальний процес, 7 професорів і 30 доцентів. Підготовка спеціалістів здійснюється за ліцензованою спеціальністю: “Лікар ветеринарної медицини (7.13.0501).
Навчальний процес на факультеті здійснюється у формах навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації); самостійної роботи студентів, індивідуальних занять, практичної підготовки та обліково – контролюючих заходів. Для проведення лекційних занять в корпусі ветеринарної медицини є 4 лекційні зали на 150 місць, які обладнано сучасними технічними засобами. Для проведення семінарських занять по циклу предметів наукової, професійної та практичної підготовки, обладнано 20 спеціальних кабінетів (операційні, вірусологічна, мікробіологічна, епізоотології, розтину, інформатики та ін.) на 12-15 робочих місць, та клініка, в якій утримуються піддослідні тварини. При клініці з 2001 р. працює кінноспортивна школа. Всього утримується тварин у ветеринарній клініці близько 100 голів.
Комп’ютерна підготовка студентів ведеться спеціальною кафедрою і знаходиться на належному рівні. На факультеті діє комп’ютерний клас, яким користуються студенти і викладачі факультету, особливо при виконанні дипломних робіт і проведенні підсумкового контролю.
Більшість випускників нашого навчального закладу обіймають керівні посади на сільськогосподарських підприємствах, є начальниками управлінь ветеринарної медицини, директорами лабораторій ветеринарної медицини, науковими працівниками, викладачами вузів і технікумів.
З 1985 р. на факультеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через очну та заочну аспірантуру, докторантуру. За цей період підготовлено і захищено 6 докторських та 62 кандидатські дисертації, із них понад 20 – випускниками факультету.