Свою історію факультет починає з 1985 р., коли на базі зооінженерного факультету почалося формування відповідних кафедр. Розбудовувати цю справу почав к.в.н., доцент, а згодом і перший декан факультету М.М. Калашник. Перші дві утворені кафедри очолили д.в.н., професори А.Б. Байдевлятов (кафедра основ ветеринарії і зоогігієни) та І.І. Панікар (кафедра анатомії і фізіології).

Відкриття факультету було пов’язане з необхідністю забезпечення північно-східних областей України фахівцями ветеринарної медицини. Тоді на перший курс було прийнято 75 студентів, нині на факультеті навчається більш ніж 700 студентів, щорічно набирається 175 студентів, з них 125 – на державну форму навчання, 50 – на комерційну.
1988 р. був роком становлення факультету вже в рамках ССГІ, де існували такі кафедри: кафедра вірусології, мікробіології і хвороб птиці (завідувач професор Панікар І.І.); кафедра фармакології, кліндіагностики і внутрішніх незаразних хвороб (завідувач професор Байдевлятов А.Б.); кафедра акушерства і хірургії (завідувач професор Осетров В.А.); кафедра епізоотології та організації і економіки ветеринарної справи (завідувач Міланко О.Я.); кафедра паразитології і ветсанекспертизи (завідувач професор Романенко П.Т.). Згодом була сформована кафедра анатомії, нормальної і патологічної фізіології (завідувач професор Ярошенко В.І.).

Деканами факультету в різні роки працювали: доцент Кіндя В.І., доцент Калашник М.М., професор Панікар І.І., доцент Коваленко О.І.

З 2005 р. факультет очолює кандидат ветеринарної медицини, доцент Нечипоренко Олександр Леонідович.

До складу факультету входять 6 ка­федр, які очолюють провідні фахівці галузі ветеринарної медицини. На кафедрах працюють 56 викладача, в т.ч. 14 докторів ветеринарних наук, профе­сорів та 40 кандидатів ветеринарних наук.

Факультет ветеринарної медицини Сумського національного аграрного універ­ситету у 2019 році став офіційним партнером Європейської бізнес асоціації і підписаний меморандум дає змогу підвищувати кваліфікацію лікарям ветеринарної медицини, перепідготовку та удосконалення своєї професійної якості керівними працівниками та провідними спеціалістами в сфері ветеринарної медицини.

 

Факультет готує за двома спеціальностями за освітнім ступенем наскрізний МАГІСТР 6 років навчання:

211 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Спеціалізації:

Перспективи працевлаштування: