Публікації викладачів та студентів, що опубліковані в науково-метричних базах за 2019-2020 навчальний рік

Наукові тематики факультету ветеринарної медицини

ПОЛОЖЕННЯ про клініко-діагностичний-консультативний центр (КДКЦ «Vet camp»)

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукову діяльність факультету ветеринарної медицини забезпечують 12 докторів ветеринарних наук та 43 кандидатів ветеринарних наук.
На факультеті сформовані 4 наукові школи.
Наукові дослідження виконується згідно пріоритетного напряму, визначеного Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетного тематичного напряму, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» за рахунок госпрозрахункових науково-дослідних тем – 10; прикладних науково-дослідних робіт – 18.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ У 2019 РОЦІ:

Електронної мікроскопії
Інноваційних технологій і безпеки та якості продуктів тваринництва
Ветеринарної фармації
Лабораторії асоціації виробників молока
Міжкафедральна лабораторія бджільництва
Лабораторія вірусології
Лабораторія мікробіології
Міжфакультетська лабораторія екології (відкриття березень-квітень)
Навчально-науковій лабораторії ПЛР-діагностики (відкриття березень)
Лабораторії хімії (відкриття березень-квітень)
Лабораторія гістології (відкриття червень – липень)

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ ФАКУЛЬТЕТУ

ПоказникВ 2018 роціПланується в 2019 році
Госпдоговірних99
Консультаційна допомога2020
Кількість впроваджених наукових робіт у виробництво2015