Гребеник Наталія Петрівна, к.вет.н., доцент

Доцент кафедри акушерства та хірургії

Кандидат ветеринарних наук, доцент

e-mail: greb.nata@ukr.net

https://publons.com/researcher/1834024/natalia-grebenik/

Researcher ID U-9897-2018

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4344-7238

Google scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=pCFgi28AAAAJ

CV-Grebenik

Народилася 5 березня 1992 року в с. Товста Білопільського району Сумської області. Після закінчення Товстянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 1999 році вступила до Сумського державного аграрного університету на факультет “Ветеринарна медицина”, який у 2005 році закінчила з відзнакою та отримала кваліфікацію магістр ветеринарної медицини.

У листопаді 2007 року вступає до очної аспірантури Сумського національного аграрного університету за спеціальністю: 16.00.07 – ветеринарне акушерство, науковий керівник – д.вет.н., професор Харенко М.І., яку закінчила у листопаді 2010 року. 22 березня 2011 року захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К. 55.859.02 при Сумському національному аграрному університеті на тему: “Комплексна діагностика кістозних уражень яєчників у свиноматок та методи терапії при даній патології”.

З червня 2005 по серпень 2011 працює на посаді старшого лаборанта кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології, з вересня 2011 по серпень 2012 – асистент кафедри акушерства, з вересня 2014 року доцент цієї ж кафедри, а з вересня 2021 року доцент кафедри акушерства та хірургії. 27 вересня 2021рокурішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри акушерства та хірургії (атестат АД № 008847).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 12 років: Сумський НАУ

Навчальна робота: Викладає навчальні курси: «Акушерство та гінекологія», «Хвороби репродуктивних органів тварин», «Хірургічні хвороби тварин». «Оперативна хірургія з топографічною анатомією».

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво про підвищення кваліфікації, Школа семінар педагогічної майстерності, 06.04.2017 по 10.05.2017 року.

Держбюджетна, госпдоговірна та грантова тематика:

Тема УКРНТІ 0121U107733 Вивчення патогенетичних механізмів розвитку запальної реакції, метаболічних та імунологічних процесів протидії біотичних та абіотичних факторів за акушерсько-гінекологічної та хірургічної патології в тварин

Інша інформація: заступник декана з практичної підготовки студентів з 2021 року по теперішній час.

Індивідуальні консультації – ауд.41, кожен понеділок з 9-00 до 11-00.