Шкромада Оксана Іванівна, завідувач кафедри, д.вет.н., професор

завідувач кафедри, професор
доктор ветеринарних наук
e-mail: oshkromada@gmail.com

CV-Europass-Skromada-EN

Publons: https://publons.com/researcher/1718243/oksana-shkromada/

Scopus: Author ID: 57209830847
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1751-7009
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=93Sstc0AAAAJ&hl=en

Народилась у 1975 році в місті Новосиль Орловської області.
1992-1997 році – навчалась на факультеті ветеринарної медицини СНАУ.
1997-2002 року працювала на кафедрі терапії, фармакології та клінічної діагностики лікарем – ординатором,
2002-2007 року – асистент кафедри терапії, фармакології та клінічної діагностики.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання бактерицидного бетону в приміщеннях при вирощуванні свиней» зі спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.
у 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Експериментальне обґрунтування застосування комплексних дезінфектантів у свинарських підприємствах» зі спеціальності 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Основні начальні дисципліни: «Клінічна діагностика хвороб тварин», «Лікарські рослини»

Напрям наукових досліджень: розробка, удосконалення, впровадження і еколого-економічна оцінка сучасних ветеринарно-санітарних заходів у свинарстві України

Грантова, дербюджетна та госпдоговір на тематика:
ГДТ «Здійснення ветеринарно-санітарного нагляду у державному підприємстві «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу» національної академії аграрних наук України с. Сад, Сумського району, Сумської області (договір № 12-12-10) від 12.12.2018 року.

Список наукових праць
д.вет.н., професора Шкромади О.І. за темою аспірантських досліджень

Прізвище аспіранта,тема досліджень та спеціальність              Список наукових праць
Неджеря Т.І.
«Санітарно-гігієнічне обґрунтування
використання комплексних дезінфектантів
для санації холодильних установок на ринку»
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
1. Неджеря Т. І., Шкромада О. І. Дослідження сануючих властивостей комплексного дезінфектанту / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки природи: проблеми та рішення», м. Брно, Чеська республіка 27-28 квітня 2018 р.  С. 196-199
2. Шкромада О.И. Анализ качественных и ветеринарно-санитарных показателей мяса, в зависимости от способа хранения / Шкромада О.И., Неджеря Т.И. //  Сборник материалов МНК УО ВГАВМ. – №12. -2018 – С. 43-52.
3. Шкромада О. І., Визначення дії препарату «GPC 8»на спороутворюючі мікроорганізми / Неджеря Т. І., Дудченко Ю. А.  // Вісник Сумського НАУ. Серія «Ветеринарна медицина».  – 2018. – Вип. 11 (43). –С.135-138
4. Шкромада О.І. Дослідження дезінфікуючих властивостей препарату GPC 8 для санації холодильних камер на ринку / Неджеря Т. І., Супрун Ю. О. // Проблема зооінженерії та ветеринарної медицини Харківської ЗВА. Серія «Ветеринаріяі науки».– 2018. – Вип. 35 – Ч. 2 – Т. 3 – С. 111-115.
5. Шкромада О. І., Дудченко Ю. А., Неджеря Т. І., Абубакарі І. К. Дослідження дезінфікуючих властивостей препарату контравір для дезінфекції об’єктів ветеринарного призначення // Вісник Сумського НАУ. Серія «Ветеринарна медицина».  – 2019. – Вип. 3 (46). – С. 29–35.
Дудченко Ю.А.
«Вплив хелатних металів на властивості секреції молочної залози, антиоксидантний статус та якість вовни у овець»
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
1. Дудченко Ю. А., Ситник В.М. Обмін речовин у овець. // Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19–21 квітня 2017 р.). – Суми, 2017. –4 54 C.
2. Шкромада О. І., Палій А. П., Палій А. П., Скляр О. І., Дудченко Ю. А., Неджеря Т. І. Підвищення якості молока за рахунок формування мікроклімату на тваринницьких фермах // Вісник Сумського НАУ. Серія «Ветеринарна медицина».  – 2019. – Вип. 4 (47). – С. 44–49.
Супрун Ю.О.
«Експериментальне обґрунтування застосування комплексних терапевтичних засобів у кролівницьких господарствах різної форми власності»
211 Ветеринарна медицина
1.Shkromаda O., Suprun Y. The study of effectiveness of coccidiosis prophylaxis in young rabbits International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. P 59-63.
2.Shkromada O., Skliar O., Paliy A., Ulko L., Suprun Y., Naumenko О., Ishchenko К., Kysterna O., Musiienko O., Paliy  A., 2019. Development of preventing means for rabbits’ coccidiosis. Eureka: Life Sciences. 3(1), 58-68.
3.Shkromаda O., Suprun Y. The study of effectiveness of coccidiosis prophylaxis  in young rabbits International  Scientific  Conference  Scientific  Development  of  New  Eastern  Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija PublishingP. 59 -62
4. Супрун Ю. О., Чаплієв С.С. Проблема профілактики інфекційних хворб  кролів в україні // Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (11–15 листопада 2019 р.).– Суми, 2019. – 4 34 с.
Лазаренко Ю.В.
«Застосування імуностимулюючих засобів
при хворобах шлунково-кишкового тракту молодняка свиней»
211 Ветеринарна медицина
1.      Лазаренко Ю.В., Шевченко А. Ю. Регулятори обміну речовин у свиней // Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (11–15 листопада 2019 р.).– Суми, 2019. –  4 40с.
2.      Шкромада О. И. Влияние комплекса дезинфектантов на иммунологические показатели свиней / О. И. Шкромада // Животноводство и ветеринарная медицина: научно-практический журнал. – Горки-Беларусь, 2014. – № 4 (15). – С. 48–50.
3.      Шкромада О. І. Особливості морфологічної будови легень, печінки та нирок свиней за використання запропонованого комплексу дезінфікуючих засобів / О. І. Шкромада // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Серія: Ветеринарні науки.  – 2015. – Вип. 30, ч. 2. – С. 440–443.
4.      Шкромада О. І. Визначення клініко-біохімічного статусу свиней під впливом дезінфектантів / О. І. Шкромада // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Серія: Ветеринарні науки. – 2015. – Вип. 31, ч. 2. – С. 257–260.

Індивідуальні консультації – ауд.1а, кожен понеділок з 12-00 до 14-00.