На кафедрі викладаються навчальні дисципліни:

Епізоотологія та інфекційні хвороби (професор Кассіч В.Ю., доцент Ребенко Г.І., доцент Байдевлятов Ю.А.

Спеціальна епізоотологія (професор Кассіч В.Ю.)

Ветеринарні технології профілактики інфекційних хвороб тварин (професор Кассіч В.Ю.)

Контроль епізоотичного благополуччя тварин (професор Кассіч В.Ю.)

Лабораторна діагностика у ветмедицині (професор Кассіч В.Ю.)

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право (доцент Фотін А.І.)

Основи міжнародного ветеринарного законодавства(доцент Фотін А.І.)

Організація і економіка ветеринарної справи (доцент Фотін А.І., доцент Фотіна Г.А.)

Основи ветеринарного сервісу (доцент Фотін А.І.)

Професійна етика лікаря ветеринарної медицини (доцент Фотіна Г.А.)

Вища освіта в Україні та Болонський процес (доцент Ребенко Г.І.)

Біотехнологія ветеринарних імунобіологічних препаратів (професор Кассіч В.Ю., доцент Ребенко Г.І.)

Біоекологічна зоопаразитологія (ст.викладач Лазоренко Л.М.)

Водна токсикологія (доцент Рисований В. І.)

Ветеринарна токсикологія (доцент Рисований В. І.)

Загальні та спеціальні заходи за інвазійних хвороб (ст.викладач Негреба Ю.В.)

Зоологія (ст.викладачі Негреба Ю.В., Лазоренко Л.М.)

Клінічна фармакологія (доцент Рисований В. І.)

Лікарські рослини (проф Краєвський А.Й.)

Паразитози тварин (доценти Коваленко Л.М., Рисований В. І.)

Паразитологія та інвазійні хвороби (доцент Коваленко Л.М., ст.викладачі Лазоренко Л.М., Негреба Ю.В.)

Паразитологія м`ясоїдних тварин (доцент Рисований В. І.)

Фітотерапія у ветмедицині (доц. Педан В.А.)

Лекційний матеріал подається з урахуванням відомостей про сучасну епізоотичну ситуацію в країні та світі, останніх новин законодавства з питань ветеринарної медицини та застосування нових методів діагностики інфекційних та інвазійних хвороб тварин та засобів їх профілактики.

nav-met

Викладання матеріалу ведеться в формі мультимедійних лекцій та лабораторно-практичних занять. Навчальний процес з дисциплін кафедри здійснюється за модульно-рейтинговою системою оцінки знань. Розроблені пакети завдань та питань, що використовуються для контролю знань студентів, в тому числі і тестові завдання для комп‘ютерної атестації.

Виробнича практика студентів, а також підвищення кваліфікації викладачів проводиться в кращих установах і закладах України, Польщі, Німеччини, Великобританії.

За результатами науково-дослідної роботи та виробничої практики студентів старших курсів проводяться конференції.

Викладачами кафедри надається консультативна і практична допомога господарствам різної форми власності північно-східного регіону України, господарствам Сумської області при встановленні діагнозу, організації та проведенні оздоровчих заходів, проводяться обласні та районні семінари.

Кафедра щорічно розробляє та видає методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини та ветеринарних фахівців. Ви їх можете побачити в електронній бібліотеці СНАУ