Основними джерелами навчальної, навчально-методичної інформації є бібліотечний фонд університету, навчально-методичний фонд кафедри, електронні бази знань і даних, доступних через Інтернет. Навчальний процес кафедри в повній мірі забезпечений основною навчальною літературою, наявної в науковій бібліотеці та на кафедрі.

Кожна дисципліна кафедри у повній мірі забезпечена навчально-методичним комплексом, у тому числі і в електронному варіанті:

Використання в навчальному процесі тварин розвиває у студентів елементи лікарського мислення, що дає їм можливість в лікарській практиці вибирати оптимальні варіанти лікування тварин з різною патологією. Практичні заняття з внутрішніх хвороб тварин, спеціальної пропедевтики, терапії і профілактики внутрішніх хвороб тварин, ветеринарної клінічної кардіології та пульмонології, клінічної діагностики хвороб тварин проводяться безпосередньо в стаціонарах та клініці кафедри. З внутрішніх хвороб тварин проводиться розбір хворих тварин в плані історії хвороби, постановки діагнозу, лікувальних процедур.

З клінічної діагностики і внутрішніх хвороб тварин студенти засвоюють клінічні та лабораторні методи досліджень крові, сечі, рубцевого вмісту, відпрацьовують способи лікування хворих тварин, проводять курацію хворих тварин і оформляють історії хвороби і курсові роботи.

Курація відбувається безпосередньо в клініці чи господарстві з оформленням історії хвороби і курсової роботи. Кожен студент досліджує хворих корів з різними внутрішніми хворобами і функціональними порушеннями систем організму. Суттєвим моментом у навчанні студентів на кафедрі вважається постановка правильного діагнозу та розробка лікувально-профілактичних заходів за виявленої патології і впровадження їх у практику.

Практичні заняття з фармакології та фармації проводяться в спеціально обладнаному практикумі та безпосередньо в навчально-науковій лабораторії «Ветеринарна фармація». На лабораторно-практичних заняттях з фармакології проводяться експериментальні роботи з вивчення фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. Студенти вчаться виписувати в рецептах різні лікарські форми, засвоюють технологію виготовлення різних лікарських форм.

Кафедра має кваліфікований професорсько-викладацьким склад, який забезпечує підготовку студентів з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі викладачі мають базову освіту і регулярно проходять ФПК у провідних навчальних закладах.

Колектив кафедри велику увагу приділяє клінічній підготовці лікарів ветеринарної медицини. Для цього максимально використовуються клініка факультету, клініки м. Суми, господарства Сумської області.

В навчальних лабораторіях студенти вивчають фармакологічні властивості лікарських засобів, набувають навичок з клінічної та лабораторної діагностики хвороб тварин, їх лікування та профілактики.

Співробітниками кафедри видано 158 методичних посібників та вказівок, які дають можливість більш якісно готувати спеціалістів та магістрів ветеринарної медицини.

Багаторічний досвід викладацької, наукової та практичної роботи дозволяє викладацькому складу кафедри підтримувати на високому рівні підготовку дипломних та магістерських робіт, готувати навчально-методичну літературу.

На лабораторно-практичних заняттях з хімічних дисциплін студенти набувають практичних навичок щодо проведення якісного і кількісного аналізу речовин, приготування розчинів, використання інструментальних методів дослідження об’єктів навколишнього середовища і продукції сільськогосподарського виробництва, зокрема потенціометричних методів аналізу, рефрактометрї, фотометрії тощо.

Важлива увага викладачів при підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини приділяється поєднанню базової хімічної освіти із професіональними дисциплінами.