Розробка та впровадження вітчизняних засобів профілактики та лікування заразних хвороб тварин та птиці.

Система моніторингу методів контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо якості й безпеки продукції тваринництва при хворобах заразної етіології.

Розробка комплексної системи контролю алергенів в харчовій продукції.

Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин.

Оцінка ефективності застосування сучасних антисептиків та дезінфектантів для отримання екологічно-чистої та якісної продукції тваринного походження.

Оцінка ефективності застосування сучасних антисептиків та дезінфектантів для отримання екологічно-чистої та якісної продукції бджільництва.

Система моніторингу, методів контролю і ветеринарно-санітарних заходів щодо якості та безпеки продукції тваринництва при хворобах бактеріальної етіології.

Моніторинг кампілобактеріозної інфекції птиці, розробка методів діагностики, профілактики та розробка методів контролю щодо якості та безпеки продуктів птахівництва.

Розробка та впровадження нових методів та засобів діагностики, терапії і профілактики інфекційних хвороб з метою отримання екологічно безпечну продукцію тваринництва

Розробка засобів лікування та профілактики заразних хвороб риби. Удосконалення ветеринарно-санітарної оцінки при захворюваннях риби та морських гідробіонтів.

Список студентських наукових гуртків,
що працюють на кафедрі:
1. Ветсанексперт
2. Мікробіолог
3. Основ біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології
4. Гігієна тварин та продуктивність

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

1. Фотіна Т.І.
У 1984 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль біологічних властивостей Е. соli в патології колібактеріозу птиці” на засіданні спеціалізованої вченої ради Ленінградського ветеринарного інституту за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, імунологія та мікологія. В 2003 році захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні і практичні основи контролю основного спектру умовно-патогенних мікроорганізмів при інфекційних хворобах птиці” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна вірусологія і мікробіологія.

2. Березовський А.В
У 1973 році закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут за спеціальністю ветеринарія.
Кандидат ветеринарних наук з 1982 року. Доктор ветеринарних наук з 2003 року. З 2000 – 2005рр. – старший викладач Національного аграрного університету, м. Київ З 2005 року і по теперішній час професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ.

3. Лівощенко Л.П.
Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук в 1979 році в Ленінградському ветеринарному інституті на тему “Використання реакції нейтралізації і зараження ембріонів для визначення резистентності птиці до онкорно вірусів” по спеціальності епізоотологія, вірусологія, мікробіологія, мікологія і онкологія.

4. Дворська Ю. Є.
Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук в 2001 році по спеціальності 16.00.04 в Інституті експериментальної клінічної ветеринарної медицини м. Харків на тему “Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів”.

5. Касяненко О.І.
Захистила дисертацію подану на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія на тему ”Удосконалення методів діагностики і профілактики кампілобактеріозу птиці” в 2005 році в Інституті експериментальної клінічної ветеринарної медицини м. Харків. В 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради ДД 26.004.03 при Національному університеті біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування системи контролю кампілобактеріозу курей». Рішенням Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року присвоєно вчене звання професора кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва.

6. Петров Р.В.
Захистив 18.01.2006р. – м. Харків Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини дисертацію на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук на тему “Особливості перебігу ешерихіозу птиці на фоні зеараленонтоксикозу”. 29.06.2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук на тему «Аеромоноз риби (епізоотологічний моніторинг, діагностика, біологічні властивості збудника та розробка лікувально-профілактичних заходів) за спеціальністю 16.00.03 ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія у Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків).
З жовтня 2017 року обраний за конкурсом на посаду професора кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва.
В 2018 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Середня освіта (англійська мова і література)».

7. Нагорна Л.В.
У 2009 році в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького захистила кандидатську дисертацію “Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії “Ектосану” при ураженні птиці ектопаразитами”. З 2013 по 2016 рік навчалася у докторантурі Сумського національного аграрного університету. У 2017 році в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук із спеціальності 16.00.11 – паразитологія.
Напрям наукових досліджень: Розробка методів профілактики та заходів боротьби ендо-та ектопаразитарних захворювань продуктивних тварин з метою отримання безпечної продукції тваринництва. Вивчення питань добробуту тварин в умовах сучасного промислового тваринництва.

8. Фотін О.В.
З 2006 по 2009 рік працював ветлікарем – консультантом ТОВ “Провімі” за спеціалізацією корма і кормові добавки для сільськогосподарських тварин та птиці. Закінчив навчальний курс фахівців електронної мікроскопії, має посвідчення про закінчення курсу (2008 р.). Був на стажуванні у Великобританії (2003 -2004 р.р.). З 2009 р працював на кафедрі хірургії СНАУ.
У 2010 році закінчив магістратуру і отримав диплом із спеціальності «Адміністративний менеджмент».
25 січня 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Обґрунтування методів та способів інтенсифікації відтворної здатності бугаїв – плідників” на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.859.02 у Сумському національному аграрному університеті. На сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, зоогігієни, мікробіології та безпеки і якості продуктів тваринництва.
У 2017 році закінчив магістратуру юридичного факультету Сумського НАУ, отримав диплом «Магістр права».

9. Назаренко С.М.
З 2012 по 2015 рік навчалася в аспірантурі Сумського НАУ. У 2016 році захистила дисертацію за темою: «Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування і
заходів забезпечення якості коропів» на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. З 1.09.2017 року займає посаду старшого викладача кафедри: ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва.
10. Старосельська А.Л.
З 2013 по 2018 р. навчалася у аспірантурі Сумського НАУ. Проходила стажування в 2013 р на кафедра гістології, оперативної хірургії та патологічної анатомії Львівського НУВМ та БТ імені С.З. Гжицького згідно теми наукового дослідження «Техніка виготовлення гістологічних зрізів», З 2018 р. займає посаду асистента кафедри: ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва.
11. Кліщова Ж.Є. з 2008 по 2015 р. навчалася в а Сумському

Співпраця

Всеросійський інститут гельмінтології ім. Скрябіна, м. Москва: “Теоретичне обґрунтування та удосконалення комплексу заходів проти трематодозів тварин з урахуванням соціально-екологічних перетворень в Україні. Дослідження по ідентифікації личинкових стадій фасціол, ідентифікація молюсків”.
Науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної вет. медицини м. Харків: “Терапевтична дія антгельмінтиків на трематоди жуйних. Загальні дослідження експериментальна частина з використанням тварин”.
Курська сільськогосподарська академія м. Курськ: Епізоотологія трематодозів сільськогосподарських тварин. Обмін інформацією, видавництво статей, рекомендацій”.
Всеросійський науково-дослідний інститут птахівництва (м. Ломоносов Ленінградська область): “Вивчення епізоотології і механізму стійкості птиці до неопластичних захворювань на фоні високовірулентних герпес вірусів. Удосконалення існуючих і розробка нових заходів по профілактиці неопластичних захворювань”. Обмін інформацією. Дані рекомендації по діагностиці властивостей пухлинних високовірулентних вірусів.

Український інститут птахівництва Борки, Харківської області:. “Проведення досліджень по групам крові – як тесту до стійкості пухлин”. Написані спільні рекомендації щодо використання груп крові як тесту на стійкість до пухлин.

Національний Університет біоресурсів і природокористування (м. Київ): “Вивчення властивостей ДНК-містких вірусів і освоєння полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)”. Рекомендації по профілактиці високовірулентних ДНК – і РНК – містких вірусів.

Сумський водоканал, Обласне управління сільського господарства: “Вдосконалення методів очищення стічних вод”. За 2009-2011 роки вивчений закордонний та вітчизняний досвід очищення стічних вод. Обстежений стан очисних споруд. Розроблені методичні підходи до вирішення проблем з біологічної і хімічної очистки стічних вод.

Німецько-українська наукова виробнича фірма “Бровафарма”, Борщагівський ХФЗ, ТОВ Кронос-Агро, ТОВ Інвек – розробка та впровадження вітчизняних лікарських засобів.

Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) – розробка контролю безпеки та якості продукції тваринництва
Науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної вет. медицини м. Харків – удосконалення методів діагностики та профілактики бактеріальних захворювань птиці.
Лабораторія фармакології та токсикології, м. Тулуза (Франція) „Centre de recheches de Toulouse. Laboratorie de pharmacologie toxicologie” -Удосконалення методів діагностики та профілактики мікотоксикозів тварин

Рекомендовано і впроваджено у виробництво:
• Методи лікування і профілактики інфекційних хвороб птиці.
• Інструкція по профілактиці і лікуванню сальмонельозу птиці.
• Рекомендації по діагностики, профілактики і лікуванню ешерихіозу, ієрсініозу, кампілобактеріозу, протейної інфекції птиці, псевдомонозу, стафілококозу, мікотоксикозів та клостридіозів птиці. Запрошення до співпраці

Кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ пропонує послуги. В наявності на кафедрі є спеціалізована лабораторія якості та безпеки продуктів тваринництва. Лабораторія здійснює:

1. Проведення до клінічних і клінічних досліджень лікарських препаратів та дезінфікуючих засобів;
2. Бактеріологічні дослідження:
Первинне виділення збудників бактеріальних інфекцій.
Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих і клінічно хворих тварин і птиці.
Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих тварин і птиці.
Бактеріологічне дослідження води.
Оцінка бактеріальної забрудненості машини для перевезення птиці та інкубаційного яйця.
Staphylococcus / Streptococcus. Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих тварин і птиці.
Enterobacteriaceae (E.coli / Salmonella та ін.). Бактеріологічне дослідження патологічного матеріалу, загиблих тварин і птиці.
Бактеріологічне дослідження молока при маститах Бактеріологічне дослідження підстилки.
Виділення широкого спектру бактерій в інкубаторі.
Бактеріологічне дослідження корму (загальна кількість бактерій).
Бактеріологічне дослідження корму (Staphylococcus aureus).
Бактеріологічне дослідження корму (патогенні ентеробактерії).
Бактеріологічне дослідження сперми (загальна к-сть бактерій, колі-титр).
Бактеріологічне дослідження сперми та урогенітального тракту свиней, ВРХ.
Бактеріологічне дослідження продуктів харчування (м’ясо, молоко, риба, мед, яйце).
3. Токсикологічні дослідження:
Кадмій (аналіз кормів, води).
Свинець (аналіз кормів, води).
Марганець (аналіз кормів, води).
Залізо (аналіз кормів, води).
Мідь (аналіз кормів, води).
Нікель (аналіз кормів, води).
Цинк (аналіз кормів, води).
Кобальт (аналіз кормів, води).
Магній (аналіз кормів, води).
Визначення кальцію (аналіз кормів).
Визначення нітратів (аналіз кормів, води).
Визначення солі (натрію, хлориду натрію, хлоридів) (аналіз кормів, води).
Визначення фосфору в кістках с/г тварин і с/г птиці (діагностичне дослідження).
Визначення загального фосфору (аналіз кормів).
Визначення мікотоксинів в кормах та продукті тваринного походження
4. Екологічні дослідження:
вода питна

мінімальний комплекс (12 показників);
максимальний комплекс (24 показники);
бактеріологічне дослідження води;
ґрунти (валовий вміст речовин)

мінімальний комплекс (5 показників);
максимальний комплекс (14 показників);
додатково ртуть( валовий вміст);
ґрунти (рухомі форми) мінімальний комплекс (5 показників);

максимальний комплекс (14 показників);
викиди організовані стаціонарних джерел:

котли різних типів;
сушильні та тунельні печі;
циклони;
гальванічні дільниці;
та інші джерела.
промислові відходи.

Визначення залишкових кількостей лікарських засобів.
Контроль якості дезінфекції.
Визначення чутливості до антибактеріальних препаратів.
Кафедра здійснює інноваційну, інформаційно-рекламну діяльність та надає науково-консультаційні послуги з питань діагностики, профілактики, лікування інфекційних, інвазійних хвороб та мікотоксинів тварин, птиці та риби.