За час існування кафедри було підготовлено та захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук; в т.ч. під керівництвом професора І.І.Панікара – 7 (Тютченко Ю.М., Решетило О.І., Булгакова І.М., Рисований В.І, Міланко Г.О., Педан В.А., Панасенко О.С.); професора Г.А. Зона – 4 (Ничик С.А., Скрипка М.В., Сорокова В.В., Ващик Є.В.); д.вет. наук, професора Фотіної Т.І.- 5 (Міланко О.О., Улько Л.Г., Петров Р.В., Сахацька О.І., Авраменко Н.О.) , професора А.Ф. Бабкіна -Івановська Л.Б. і одна докторська дисертація- Фотіної Т.І.
Викладачі кафедри активно продовжують працювати у сфері підготовки наукових кадрів. Під їх керівництвом проводять свої наукові дослідження 5 аспірантів та 10 магістрів кожного року. В складі кафедри функціонує дослідницька лабораторія патоморфології.
Основні наукові розробки кафедри здійснюються в межах навчального навантаження з теми: «Розробити систему контролю епізоотичного благополуччя щодо інфекційних хвороб тварин на підставі моніторингу, діагностики, прогнозування та оцінки безпечності продукції тваринництва і птахівництва в Північно-Східній Україні» (№ державної реєстрації 0114U000261)
На кафедрі виконуються слідуючі госпдоговірні тематики: «Вдосконалення системи біобезпеки об’єктів птахофабрики ТОВ «Авіс-Україна»».
На кафедрі функціонують 4 наукових студентських гуртки: вірусології, хвороб птиці, патанатомії та хвороб дрібних тварин.

Філії кафедри:

  1. Клініка ветеринарної медицини “Ветсервіс”, м. Суми.
  2. ТОВ “Авіс -Україна”, Сумський район, Сумська область.

Досягнення та нагороди.

Професор Зон Г.А. має нагороди:

Патенти та авторські свідоцтва

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

1979р. Панікар І.І. Тема докторської дисертації: «Вирусный гепатит утят, меры борьбы и профилактики». Анотація: вивчені: епізоотологія вірусного гепатиту каченят; викороистання атенуйованого штаму для виготовлення вакцини; заходи боротьби і профілактики та повне оздоровлення господарств від вірусного гепатиту качок.

1986р. Зон Г.А. Тема кандидатсїкої дисертації: „Паразитоценологические аспекты эймериоза с эшерихиозом у цыплят”. Керівник: кандидат ветеринарних наук,ст.науковий співробітник Ілюшечкін Ю.П.,доктор ветеринарних наук,професор Байдевлятов А.Б. Анотація: дисертація присвячена вивченню ассоційованого перебігу еймеріозу і ешерихіозу у курчат та заходам профілактики і боротьби з ним.

1993р. Решетило О.І. Тема кандидатської дисертації: “Усовершенствование специфической профилактики вирусного гепатита утят при разной эпизоотической ситуации”. Керівник :професор Панікар І.І.

2006р. Педан В.А. Тема кандидатсїкої дисертації: „ Стафілококоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів перебігу стафілококову у перепелів.

2007р. Івановська Л.Б. Тема кандидатської дисертації: „Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів перебігу ієрсиніозу та розробка і впровадження нових методів лабораторної діагностики даної хвороби.

2008 р. Панасенко О.С. Тема кандидатської дисертації: „ Ешерихіоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів ешерихіозу у перепелів.

2010 р. Байдевлятова Ю.В. Тема кандидатської дисертації: «Серозний мастит корів різних порід: поширеність, діагностика, терапія та профілактика». Анотація: дисертація присвячена вивченню поширення маститу корів, розробці й апробуванню різних схем терапії і профілактики даної патології та обгрунтуванню критеріїв ранньої діагностики запального процесу в молочній залозі.

2012 р. Ващик Є.В. Тема кандидатсїкої дисертації: «Псевдомоноз птиці: основні закономірності інфекційного процесу та удосконалення заходів з профілактики хвороби». Анотація: дисертація присвячена вивченню основних закономірностей інфекційного процесу псевдомонозу птиці та удосконаленню заходів з профілактики хвороби. Керівник: професор Зон Г.А.

Співпраця кафедри з науковими та іншими установами:

Кафедра співпрацює з науковими установами:

Кафедра також співпрацює з виробничими установами:

Готові до співробітництва з питань:

  1. Методики повного оздоровлення птахогосподарств від інфекційних хвороб птиці.
  2. Гігієни та ветеринарної санітарії в птахівництві.
  3. Судової ветеринарії.
  4. Патології птиці та впровадження методів дезінфекції та детоксикації електро-активованими розчинами (гіпохлорит натрію,аноліт).
  5. Хвороб м’ясоїдних.