Дисципліни, які викладаються на кафедрі
1. Ветеринарна гігієна та санітарія тварин
2. Ветеринарна гігієна та санітарія тварин/основи вет.сан.мікробіологія
3. Ветеринарна мікробіологія
4. Ветеринарна мікробіологія та імунологія
5. Ветеринарна радіобіологічно – гігієнічна експертиза
6. Ветеринарна радіобіологічно – гігієнічна експертиза/ вет-санітарний нагляд за виробничим процесами у тваринництві
7. Ветеринарно-санітарні дослідження харчових продуктів
8. Ветсанекспертиза
9. Гігієна первинної переробки забійної птиці
10. Гігієна первинної переробки тварин та продуктів забою
11. Гігієна кормів і кормових добавок
12. Гігієна молока та молочних продуктів
13. Гігієна продуктів тваринного походження
14. Гігієна рослинних харчових продуктів
15. Ветсанекспертиза мясних туш забійних тварин
16. Ветсанекспертиза первинної переробки тварин і продуктів забою
17. Ветсанекспертиза риби і рибних продуктів
18. Паразитологія та інвазійні хвороби
19. Ветсанекспертиза якості і безпека продуктів тваринництва
20. Ветсанекспертиза, технологія, стандартизація
21. Дослід у ветеринарній медицині
22. Екологія у ветеринарній медицині
23. Іноваційні технології у ветеринарній медицині
24. Моделювання та планування наукового експерименту
25. Мікробіологія
26. Основи біобезпеки,біоетики та ветеринарної екології
27. Основи наукових досліджень
28. Технічна мікробіологія
29. Якість і безпека молока і молочних продуктів
30. Якість і безпека продуктів тваринництва
31. Якість та безпека рослинної продукції
32. Якість та безпека харчових яєць та яєчної продукції
33. Якість та безпека харчових яєць та яєчної продукції Якість та безпека рослинної продукції
34. Якість і безпека продукції АПК
35. Якість і безпека риби, рибної продукції та морських гідробіонтів
36. Якість та безпека кормів та кормових добавок
• Якість і безпека продукції АПК – вивчення правових основ ветеринарно-санітарної експертизи, оцінки якості та безпеки продукції тваринництва, способів знешкодження умовно придатних та небезпечних продуктів, комплексу санітарно-гігієнічних, діагностичних та спеціальних досліджень харчових продуктів (м’ясних виробів, молочних, молочнокислих та рибних продуктів) і сировинних продуктів тваринного походження (м’ясо, молоко, риба) з метою науково обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки якості цих продуктів.
“Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва” Метою вивчення дисципліни є вивчення комплексу санітарно-гігієнічних, діагностичних та спеціальних досліджень харчових (м’ясо, молоко, риба, яйця, мед) і сировинних (шкіра, вовна) продуктів тваринного та рослинного походження з метою науково обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки цих продуктів. Запобігання захворювань людей антропозоонозами та іншими хворобами, що передаються через продукти тваринництва.
• “Якість та безпека продуктів тваринництва” метою вивчення дисципліни є вивчення комплексу санітарно-гігієнічних та спеціальних досліджень харчових (м’ясо, молоко, риба, яйця) і сировинних (шкіра, вовна) продуктів тваринного походження з метою науково обґрунтованої оцінки цих продуктів. Запобігання захворювань людей антропозоонозами та іншими хворобами, що передаються через продукти тваринництва.
• “Ветеринарна мікробіологія” метою вивчення дисципліни є формування глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань систематики, морфології, фізіології, генетики та екології мікроорганізмів, знання умов виникнення і перебігу інфекційних хвороб і механізму формування імунітету, методів лабораторної діагностики, специфічної профілактики і терапії інфекційних хвороб.
• “Ветеринарна імунологія” – метою вивчення дисципліни є опанування студентом знань о імунітеті, його різновидах, факторах, що його стимулюють та пригнічують. Студенту надається інформація щодо застосування вакцин, сироваток та інших біологічних препаратах, а також про методи їх застосування.
• “Гігієна сільськогосподарських тварин” – опанування студентом теоретичної і практичної основи впливу нормальних і відхилених від норми факторів навколишнього середовища на організм тварин, зоогігієнічні нормативи і правила утримання, годівлі, поїння, догляду й вирощування різних груп тварин, методів дослідження об’єктів навколишнього середовища і шляхи її поліпшення. Студенти повинні оволодіти прийомами оцінки навколишнього середовища і мікроклімату приміщення, профілактичними прийомами боротьби з хворобами тварин.
• “Основи біобезпеки, біоетики та ветеринарної екології” науково-теоретичні основи екології, структуру сучасної екології, основні методи екології, лімітуючий вплив екологічних факторів, діапазон між мінімумом і максимумом екологічного фактору, екологічну класифікацію організмів, захворювання тварин, що виникають внаслідок лімітуючої дії екологічних факторів; визнёачення популяції та її критерії, структуру та функції, особливості популяцій рослин та тварин, співіснування популяцій, їх розмір та динаміку, хвороби тварин, які виникають внаслідок неекологічних змін в популяціях, вроджені вади розвитку і потворності, наукове визначення термінів: екосистема, біоценоз, біогеоценоз, розрізняти ресурси та умови існування живих організмів і знати основні їх види, знати, що таке біом, перерахувати основні біоми та екосистеми Земної Кулі, знати структуру БГЦ, його живі та неживі компоненти, знати класифікацію БГЦ та особливості с.г. екосистем; структуру і функції пасовищних БГЦ та БГЦ тваринницьких комплексів, вплив стада як екологічного фактору на рослинність і грунт пасовищ, причини отруєнь тварин внаслідок зростання отруйних рослин, причини аліментарних захворювань, незаразні та інфекційні хвороби тварин, профілактичні заходи хвороб тварин в період їх стійлового утримання; еколого-ветеринарні заходи при виробництві екологічно чистої продукції тваринництва, поняття “екологічно чиста продукція”, якими речовинами забруднюється атмосфера, гідросфера, ґрунти, знати основні види токсикантів, що можуть бути в харчових продуктах, лікувально-профілактичні заходи.
• Ветеринарна санітарія – метою вивчення дисципліни є проведення дослідження комплексу спеціальних заходів спрямованих на розгляд розділів ветеринарної санітарії на виробництві та проведення виробничого ветеринарного контролю якості продукції тваринного та рослинного походження з метою науково обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки продуктів, визначення критичних контрольних точок на виробничих лініях по переробці харчових продуктів.
• Ветсанекспертиза риби і рибних продуктів – метою є ознайомлення студентів з ветеринарним законодавством України іншими нормативними документами у сфері якості та безпечності риби та рибопродуктів, щоб гарантувати випуск тільки доброякісної та безпечної продукції для населення та сировини для промисловості; виключити ймовірність розповсюдження хвороб риб, через рибопродукти технічну сировину тваринного походження; попередити розповсюдження бактерійних, вірусних, інвазійних захворювань риб та людей через рибу, рибопродукти та відходи виробництва.
• Якість та безпека рослинної продукції – методи оцінки показників якості і безпечності рослинної продукції (фруктів, ягід, овочів, коренебульбоплодів, свіжої зелені, грибів), опанувати комплекс санітарно-гігієнічних, діагностичних та спеціальних досліджень продуктів з метою науково обґрунтованої ветеринарно-санітарної оцінки якості цих продуктів; вивчити способи зберігання, транспортування та реалізації продуктів харчування.
Гігієна молока і молочних продуктів – вивчення та вирішення питань санітарної якості й безпечності молока і молочних продуктів та їх відповідність чинним нормативно-правовим актам; попередження розповсюдження захворювань людей через молоко і молочні продукти, отримані від тварин, хворих на інфекційні хвороби; дозволяє випуск на харчові потреби безпечних та якісних молока і молочних продуктів, котрі відповідають вимогам державних нормативно-правових актів; забезпечує повне використання якісного молока і молочних продуктів; забезпечує надійне і економічно вигідне знезараження умовно придатних молока та молочних продуктів.