Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Мета: підготовка висококваліфікованих і професійних лікарів з ветеринарної медицини, здатних динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань у галузі ветеринарної медицини стосовно безпечного, санітарно-обумовленого утримання тварин, профілактики і діагностики їх хвороб, лікування хворих тварин та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність. 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» (проєкт)